Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız..
Ara ..

Kategori: Check-up ötesi

6 Kasım 2016

Telomer uzunluğu bireyin sağlık durumunu ve özellikle biyolojik yaşını en iyi tanımlayan göstergelerden biridir.

     Bu test hekim tarafından yorumlanmalıdır.

  Yaklaşık 1 yıl sonra yeniden telomer ölçümü yaptırmak ne kadar hızlı yaşlandığınızın ya da gençleştiğinizin objektif bir göstergesi kabul edilebilir.

a
Bu fotoğrafta görülen pembe noktalar DNA kromozomlarının uçlarındaki telomerlerdir. Her test raporunda kişinin telomerlerini gösteren fotoğraf da yer almaktadır.

Yaşlanma doğal bir süreç olarak bilinir. Gerçekte ise yaşlanmadan söz etmek mümkün değildir. Zira yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyada bugün yaşayan tüm canlıların atası olan ilk hücre var olmuştur. Bu hücrenin sonsuz biçimde bölüme kapasitesi bulunmaktaydı. Hiç yaşlanma belirtileri göstermeden, çevresel bir dış etken onu öldürene dek kendisini teorik olarak sonsuz defa kopyalamış olmalıydı. Herhangi bir hücrenin tarihi ilk yaşayan hücreye dek incelendiğinde, bu hücrelerin bu bağlantısına “germ line“ denir.

Daha sonra -muhtemelen milyarlarca yıl sonra- bu germ line çok hücreli canlıları oluşturmaya başladı: solucanlar, kaplumbağalar, kerevitler, insanlar… Germ line, hala bir jenerasyondan diğerine aktarılmakta ve ölümsüzlüğünü devam ettirmektedir.

Fakat, bazı çok hücreli canlılarda, bazı hücreler germ line’dan çıkarak bir hastalık olan yaşlanma belirtileri göstermeye başladılar. Kendilerini sonsuz biçimde yeniden yaratma kabiliyetleri kırılmıştı.

Hayvanların genetik kodunda bu hastalığın çok uzun zamandan beri bulunması bunun hastalık olmadığı anlamına gelmez.

Yaşlanma denen durum düzinelerce birbirinden bağımsız hastalıktan oluşmaz. Biz tam da tüm bu hastalıkların ardındaki temel sebebe odaklanıyoruz. Eğer yaşlanmayı bir hastalık olarak tanımlamak sizi rahatsız ediyor ise bunu “Telomer Kısalması Hastalığı” veya “Kısa Telomer Hastalığı” olarak adlandırabilirsiniz.

Posted in Check-up ötesi
3 Kasım 2016

İnsan vücudunda 70 ila 100 trilyon arasında, herbiri birer biyokimyasal laboratuar gibi çalışan, birbirinden farklı enerji üreten hücrelerin mevcut olduğu; saniyede 3 milyar hücresel reaksiyonun meydana geldiği ve bu reaksiyonların 24 saat ve yaşam boyu sürdüğü bilinmektedir.

Beyin korteksi alt yapılarının (hipothalamus, hipofiz ve çevresel limbik sistem, korteksin ön lobu) bağışıklık sistemi, nörovejetatif sistem ve tüm organların aktivite derecesini göstermek suretiyle global bir yaklaşım getirmektedir.

Uygulanması gereken diyet programı, vücut yağ oranı, kolesterol düzeyi ve psikolojik karakter yapısı hakkında da detaylı bilgiler verir.

ESG, vücudumuzda somatom denilen sinirlerin innerve ettiği alanların organlar ile ilişkilerinden faydalanan bir yöntemdir. Çalışma prensipleri EKG (Elektro kardiogram), EEG (Elektro ensefalogram) ve EMG (Elektro miyogram) gibidir. Tüm vücudun pH bazlı elektrik aktivitesi ölçülür. Dolayısıyla içinden elektrik akımı geçirilen doku ve hücrelerin direnci, iletkenliği ve H+ iyonlarının tümüne dair veriler alınarak tüm vücutta oluşabilecek ve oluşan fonksiyonel bozukluklar tespit edilebilmektedir. Hücrelerin hepsinde fonksiyon bozukluğu olması gerekmez. Birkaçında bile fonksiyon bozukluğu varsa tespit edilebilmektedir.

ESG insan vücudunun nörofonksiyonel aktivitesinin anlaşılma düzeyinin artırılmasına yönelik kabul görmüş tüm medikal unsurları kullanmak suretiyle nörofizyolojik ve nörolojik sistemin bilimlerine dayalı bir sentez oluşturur.

Görünürde bir problem olmayan dişlerdeki mikro çürükler bile tespit edilebilmektedir. Bu sistem hastalığın adını vermez. Sadece gerekli önlem alınması için sorunlu bölgeyi renklendirir.

Tüm organ ve sistemleri hastalanma riskine göre sıralayan program ileride oluşması muhtemel hastalıklar hakkında ikazlarda bulunur. Hormonal ve bağışıklık sistemi gibi sistemler hakkında bilgi verilmektedir. Hipertansiyon, şeker, kalp hastalıkları, kanser gibi kronik degeneratif hastalıkların ortaya çıkma olasılıkları ve bu hastalıklardan korunmak için size özel beslenme şekli belirlenebilmektedir. Alerji ve enfeksiyona eğilim belirlenmektedir.

Yaptırılması gereken testler, ESG sonrasında her kişiye uzun vadeli bir “Sağlık Planlaması” yapılabilmektedir. Sağlığına önem veren herkesin bu testten geçmesi gerekir.

Aynı zamanda bir tedavi cihazıdır. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tüm tedavilerin etkili olup olmadığı da tedavi öncesi ve sonrası çekilen ESG ile kolayca saptanabilir. Kanser ya da kalp gibi ölümcül hastalıkların erken teşhisi, tedavinin yüzde 90 başarılı olmasını sağlar.

Posted in Check-up ötesi
3 Kasım 2016

Fizik boyutta oluşan olumlu veya olumsuz değişiklikler enerji boyutunu etkilediği gibi enerji boyutunda oluşan değişimler de fiziksel boyutta hastalıklara ve iyileşmeye sebep olur.

Gelişen teknolojinin bize en büyük armağanı, insan vücudunun fizik görüntüsünün yanı sıra enerji boyutunun da olduğuna dair bilgidir. İnsan vücudunda herhangi bir sorun saptadığımızda veya daha bozukluk saptanmadan enerji sisteminde bozulma mevcuttur.

RYODORAKU yöntemine dayanan bu sistem ile organların enerjisi değerlendirilir. El bileği ve ayaklarda meridyenlerin üzerinde mevcut 24 noktadan alınan elektriksel ölçümlerle, organizmanın genel durumu hakkında bilgi edinilir ve belirti vermeyen olguların tespit edilmesine olanak sağlar. Belirti vermemiş olgularda tanı ve tedavi amacıyla kullanlır.

alt

Hastalıklara ve sağlığa bütünsel bir yaklaşım sağlar. Vücutta parazit, bakteri ve mikroorganizmaların bulunma olasılık ve oranlarını gösterir.Bu ölçümler sonucunda organların sahip olduğu enerji anlaşılır. Kısa dönem ve uzun dönemde ortaya çıkacak hastalıklar önceden tespit edilir. Dolayısıyla check-up tetkiki olarak değerlendirilir.

Posted in Check-up ötesi
3 Kasım 2016

İnsan metabolizması biyokimyasal ve biyofizik süreçlerin toplamıdır. İnsandan insana ve yaşamın bir döneminden diğer bir dönemine değişir. Buna ek olarak, fiziki veya zihni stres gibi pek çok gerçek sağlık durumunun kapsamlı bir analizi için; bağışıklık ve hormon sistemi, normal hücre bölünme ve degradasyon sistemi ve serbest radikallare karşı ayrı ayrı detoksifikasyon kapasitesi ile ilgili düzen süreçlerinin gerçek durumu hakkında başka bilgiler de gerekir.
İdeal olarak kapsamlı bir metabolizma analizi, mikro besin eksikliklerini ayrı ayrı tespit edebilmelidir. Böylelikle zarar gören bir metabolik sürecin doğrudan düzenlenmesi için mikrobesinlerin karışımı (önerilen tedaviyle birlikte) önerilebilir. Bu şekilde hastalığın ortaya çıkması engellenebilir ve iyileşme desteklenir. Aynı zamanda keyfi bir kombinasyon veya fazla dozajdan kaçınılmış olunur.

Bugüne kadar metabolizma analizi için tek organ fonksiyonunun, bağışıklık ve hormon sisteminin, lipit ve mineral metabolizmasının oldukça pahalı laboratuvar analizleri gibi pek çok çeşitli analiz kullanılmıştır.

CRS Analiz Sistemi, hücresel metabolizmanın düzenini belirlemek için kansız kan tahlili yapabilmektedir. Bir tarama sistemi sunan ölçüm aletidir. Aynı zamanda çocuklar için de çok uygundur. Görüntüleme metodu kan örneği gerektirmez ve acı vermez. Anında vücudun metabolik durumunun grafiksel bir değerlendirmesi elde edilir. Metabolizmadaki aksaklıklar hastaya gösterilebilir, tedavi yaklaşımları belirtilebilir ve tedavinin aşamaları gösterilebilir. Yapılan tedavinin vücut üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri gözlenebilir.

Bedenen ve zihnen yoğun çalışan iş adamı, sporcu ve öğrencilerin konsantrasyon, odaklanma, fiziksel ve zihinsel yetilerinin yükseltilebilmesi, enerji kazanabilmesi, beslenmenin düzenlenebilmesi, metabolizmanın doğru çalışabilmesi için vücutlarının ihtiyacı olan vitamin, mineral ve fito besleyicilerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Vücudun metabolik durumunun grafiksel değerlendirilmesi yapılır.. Bu bireysel değerlendirme ile metabolizmadaki dengesizliği ve olası hayati önem taşıyan mikrobesin (Antioksidanlar, vitaminler, minaller…) eksiklikleri tespit edilir. Beslenme seçici bir şekilde yüksek kaliteli besin takviyeleri ile uyumlu hale getirilebilir.

CRS® sistemi hangi ölçüm sonuçlarını sağlar?

Özellikle sigara kullananlar, sporcular, üst düzey yöneticiler, işadamları, öğrenciler, sanatçılar, politikacılar zihinsel olarak gergin ve stresli olan kişiler ve de dengesiz beslenmeye sahip kişiler oksidasif strese maruz kalırlar. Oksidasif strese maruz kalan kişilerde oluşan hücre dejnerasyonu kansere kadar yol açan ciddi hastalıklara neden olur.

CRS sisteminin yaptığı kapsamlı bir metabolik analiz ile bağışıklık ve hormon sistemi, normal hücre bölünme ve parçalanma sistemi, serbest radikallere karşı detofikasyon kapasitesi ile ilgili süreçlerin gerçek durumu hakkında bilgi edinerek bireyin ideal mikro besin eksiklikleri tespit edilerek, hastalığın ortaya çıkması engellenebilir ya da iyileştirilebilir.

Takip ölçümleri yoluyla metabolizmanın optimizasyonu ve tedavi süreci kolaylıkla izlenebilir ve ihtiyaç halinde düzeltilebilir.

CRS® sistemi nerede kullanılır?

•Kişisel sağlığın korunması

•Mesleki hastalıkların önlenmesi

•Besin etkilerinin metabolizma üzerindeki etkilerinin izlenmesi,

•Tedavi kontrolü,

•Kronik yorgunluk ve azalan performans kapasitesi,

•Artan oksidasif stres ( örn. Sigara kullananlar, akut stres fazları, dengesiz beslenme, fiziksel aktivite)

•Mesleki sporlar ( ralli, basketbol, futbol….) ile aşağıdaki konularda rapor çıkar ve değerlendirme yapılır

•Metabolik asidozdan korunma

•Bağışıklık direnci

•Metabolik düzen

•Fizik çalışma durumu

•Oksidtif stresten korunma

•Zihinsel stres kapasitesi

•Enfeksiyonlu süreçlerden korunma

•Bağ dokusunun durumu

•İltihaplı süreçlerin durumu

•Alerjik aktivasyon

•Hücre yenileme süreçleri

•Hücre azalma süreçleri

•Genel performans kapasitesi

•Mikrobesinsel gereksinim

Motor sporlarında sürücüler üzerinde çok yüksek talepler söz konusudur. Sporcunun başarısında teknik, taktikler ve yoğun antreman kadar bireysel ihtiyaçlara adapte edilmiş konsantrasyonun yanısıra dengeli bir beslenme de önemli rol oynar. Beslenme ve fizik çaba metabolizma üzerinde büyük etkiye sahiptir ve doruk noktadaki sporcu performansları üzerinde ciddi etkiye sahiptir.

CRS Sistemi hücresel metabolizmanın bir analizini gerçekleştirerek, zihinsel esneklik, oksidasif strese karşı korunma konusunda ve formda olma düzeyleri….vb hakkında önemli bilgiler verir.

Yarış başlamadan hemen önce yapılacak bir CRS ölçümü ile sürücünün ideal kapasitesinin herhangi bir zamanda nasıl kontrol ve optimize edileceğini gösterir.

Chris van der drift, 2008 Formula master şampiyonu; ‘ Motor sporunda zihinsel güç, büyük konsantrasyon ve fiziki formda olma yüksek performansın ön koşullarıdır. CRS analizi beslenmemi düzenleyebilmem ve metabolizmamın hayati önem taşıyan maddelere olan ihtiyacını belirleyebilmem için istediğim zaman vücudumun mevcut metabolik durumunu analiz ettirebiliyorum. Bana göre CRS spor başarısı yolunda önemli bir araçtır.’

Posted in Check-up ötesi
3 Kasım 2016

Sağlıklı olmak ister misiniz?

Sağlıklı kalmak ister misiniz?

Sağlığınızı koruyan faktörleri bilmek ister misiniz?

Sağlığınıza zarar veren faktörleri bilmek ister misiniz?

Sağlığınızın ne durumda olduğunu bilmek ister misiniz?

Sağlığınız farkına varmadan bozulduysa bunu mümkün olduğu kadar erken öğrenmek ister misiniz?

Sağlığınız daha bozulmadan öğrenmek ister misiniz?

Sağlığınız farkına varmadan bozuldu veya artık farkına vardınız. Sebeplerini bulup düzeltmek mi istersiniz, yoksa alarmı susturmak anlamına gelen şikayetleri yok edip sağlıklı olduğunuzu zannetmeye mi devam etmek istersiniz?

Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar geleceğinizi oluşturacak.

Çoğu kişi check-up olayını hastalıkları önceden belirleme olarak bilir. Aslında önceden belirlemez. Ancak hastalık başladıktan sonra hastalığın başlamış olduğunu gösterir. Sizin check-up yaptırma sıklığı ve hastalığın ilerleme hızına göre ya erken safhada veya daha geç safhada tanırsınız. Yani check-up yaptırma sıklığınız yılda birse ve bulgular siz yaptırdıktan 1 hafta sonra görünür hale gelirse; 1 yıl süre ile farkına varmadan hasta olarak dolaşır ve ancak 1 yıl sonra hasta olduğunuzu öğrenirsiniz.

Peki ne yapmak gerekir?

Ya yukarda anlattığım duruma razı olacak veya çözüm arayacaksınız?

Benim sözüm çözüm arayanalara…

Peki ne yapmak gerekir? Tekrar soruyorum. Haftada 1 veya ayda bir mi check-up yapalım?

Buna yanıtım tabii ki hayır. Bu ne ekonomik olur, ne de pratik… Ayrıca sizin zamanınızı alır ve iş gücü kaybına neden olur.
Benim önerim check-up ötesi…

Hem zaman kaybı olmayacak. Hem maddi kayıplara ve işgücü kaybına sebep olmayacak, hem de pratik olmasının yanısıra daha hastalıklar başlamadan hastalığın oluşma olasılığını vererek size sağlık, zaman, para ve hayat kalitesi kazandıracak.

Hangisini seçersiniz?

Yaşam koçluğu bölümünde de giriş yazısı olarak yazdım. Anlattığım olayı zihinsel olarak imajine edemeyince ne yazık ki laflar bir kulaktan girer, ötekinden çıkar.

“Alışmış kudurmuştan beterdir.” sözünü doğrularcasına kendimizin zararına bile olsa yanlış yapmaya devam ederiz ve bu çevremizdekiler tarafından da teşvik edilir, bilinçsizce…

Çoğu kimsenin çoğunluk karşısına çıkma kuvveti ve cesareti olmadığı için bazen yanlışlıklar bile bile yapılır, bedeli hayatımız ve sağlığımız olmasına rağmen…

Bir örnek vereceğim, durumu daha iyi şekillendirmek için… Metaforlardan yararlanacağım. Yolda yürürken önünden geçtiğiniz bir evde yangın olup olmadığını anlar mısınız ve anlarsanız ne zaman anlarsınız? Siz anlayana kadar evin içinde eşyalar onarılmayacak kadar yanmış mıdır? Cevabınız “Evet” ise bu duurmda erken tanı için ne yaparsınız? İşte yangını hstalık olarak düşünün. Genel check-up apartmanın içine girip evin içinde, odalarda yangın olup olmadığını tespit etmek gibidir. Sokaktan bakıp anlamaya göre daha erken yangın olduğunu anlarsınız. Bir de özel check-up vardır. O da evin içine girip odalara bakmaktır. Bu çok etkin bir şekilde yangın çıktığını erken olarak gösterir. Ama dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Yangın çıktı. Yani check-up yangın çıktıktan sonra size haber veriyor, “Yangın çıktı, hemen itafaiyeye haber ver.” diye. Diğerlerinden daha erken olmasına rağmen sonuçta yangın çıktı. Belki hasar daha az olacak ama sonuçta hasar oldu ve belki de en değerli, maddi olmasa da manevi değeri yüksek olan bir bir eşyanız zarar gördü. Üzülmez misiniz?

Peki benim vizyonum ne?

Biz apartmanlara sokaktan bakmıyoruz, apartmanın içinden de eveler bakmıyoruz. Her odaya bakıyoruz ama yangın olup olmadığına değil, yangın çıkma olasılığını hesap ederek bakıyoruz. Neler yangına sebep olacak ve bu durumu engellemek için ne yapabiliriz? Dolayısı ile risk faktörlerini ve yangın çıkma yollarını belirlediğimiz için ona göre riskli odalarda önlem alınmasına fırsat veriyoruz.

Eğer anlattığım olay hoşunuza gitti ise şimdi check-up ötesine bakalım.

CRS (Cell regulation screening)

ESG (Elektrosomatogram)

DSD (Dinamik segmenter diagnosis)

LİFE LENGTH TELOMER ANALİZ TESTİ – GENETİK TESTLER