Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız..
Ara ..

DSD (Dinamik Segmenter Diagnosis)

3 Kasım 2016

Fizik boyutta oluşan olumlu veya olumsuz değişiklikler enerji boyutunu etkilediği gibi enerji boyutunda oluşan değişimler de fiziksel boyutta hastalıklara ve iyileşmeye sebep olur.

Gelişen teknolojinin bize en büyük armağanı, insan vücudunun fizik görüntüsünün yanı sıra enerji boyutunun da olduğuna dair bilgidir. İnsan vücudunda herhangi bir sorun saptadığımızda veya daha bozukluk saptanmadan enerji sisteminde bozulma mevcuttur.

RYODORAKU yöntemine dayanan bu sistem ile organların enerjisi değerlendirilir. El bileği ve ayaklarda meridyenlerin üzerinde mevcut 24 noktadan alınan elektriksel ölçümlerle, organizmanın genel durumu hakkında bilgi edinilir ve belirti vermeyen olguların tespit edilmesine olanak sağlar. Belirti vermemiş olgularda tanı ve tedavi amacıyla kullanlır.

alt

Hastalıklara ve sağlığa bütünsel bir yaklaşım sağlar. Vücutta parazit, bakteri ve mikroorganizmaların bulunma olasılık ve oranlarını gösterir.Bu ölçümler sonucunda organların sahip olduğu enerji anlaşılır. Kısa dönem ve uzun dönemde ortaya çıkacak hastalıklar önceden tespit edilir. Dolayısıyla check-up tetkiki olarak değerlendirilir.

Posted in Check-up ötesi