Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız..
Ara ..

ESG (Elektrosomatogram)

3 Kasım 2016

İnsan vücudunda 70 ila 100 trilyon arasında, herbiri birer biyokimyasal laboratuar gibi çalışan, birbirinden farklı enerji üreten hücrelerin mevcut olduğu; saniyede 3 milyar hücresel reaksiyonun meydana geldiği ve bu reaksiyonların 24 saat ve yaşam boyu sürdüğü bilinmektedir.

Beyin korteksi alt yapılarının (hipothalamus, hipofiz ve çevresel limbik sistem, korteksin ön lobu) bağışıklık sistemi, nörovejetatif sistem ve tüm organların aktivite derecesini göstermek suretiyle global bir yaklaşım getirmektedir.

Uygulanması gereken diyet programı, vücut yağ oranı, kolesterol düzeyi ve psikolojik karakter yapısı hakkında da detaylı bilgiler verir.

ESG, vücudumuzda somatom denilen sinirlerin innerve ettiği alanların organlar ile ilişkilerinden faydalanan bir yöntemdir. Çalışma prensipleri EKG (Elektro kardiogram), EEG (Elektro ensefalogram) ve EMG (Elektro miyogram) gibidir. Tüm vücudun pH bazlı elektrik aktivitesi ölçülür. Dolayısıyla içinden elektrik akımı geçirilen doku ve hücrelerin direnci, iletkenliği ve H+ iyonlarının tümüne dair veriler alınarak tüm vücutta oluşabilecek ve oluşan fonksiyonel bozukluklar tespit edilebilmektedir. Hücrelerin hepsinde fonksiyon bozukluğu olması gerekmez. Birkaçında bile fonksiyon bozukluğu varsa tespit edilebilmektedir.

ESG insan vücudunun nörofonksiyonel aktivitesinin anlaşılma düzeyinin artırılmasına yönelik kabul görmüş tüm medikal unsurları kullanmak suretiyle nörofizyolojik ve nörolojik sistemin bilimlerine dayalı bir sentez oluşturur.

Görünürde bir problem olmayan dişlerdeki mikro çürükler bile tespit edilebilmektedir. Bu sistem hastalığın adını vermez. Sadece gerekli önlem alınması için sorunlu bölgeyi renklendirir.

Tüm organ ve sistemleri hastalanma riskine göre sıralayan program ileride oluşması muhtemel hastalıklar hakkında ikazlarda bulunur. Hormonal ve bağışıklık sistemi gibi sistemler hakkında bilgi verilmektedir. Hipertansiyon, şeker, kalp hastalıkları, kanser gibi kronik degeneratif hastalıkların ortaya çıkma olasılıkları ve bu hastalıklardan korunmak için size özel beslenme şekli belirlenebilmektedir. Alerji ve enfeksiyona eğilim belirlenmektedir.

Yaptırılması gereken testler, ESG sonrasında her kişiye uzun vadeli bir “Sağlık Planlaması” yapılabilmektedir. Sağlığına önem veren herkesin bu testten geçmesi gerekir.

Aynı zamanda bir tedavi cihazıdır. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tüm tedavilerin etkili olup olmadığı da tedavi öncesi ve sonrası çekilen ESG ile kolayca saptanabilir. Kanser ya da kalp gibi ölümcül hastalıkların erken teşhisi, tedavinin yüzde 90 başarılı olmasını sağlar.

Posted in Check-up ötesi